Informatiebescherming & privacybewaking – Informatie over de AVG wet

23-05-2018

Bescherming persoonsgegevens

Uiteraard mag u van Ons Kindbureau en alle kindcentra verwachten dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Om die privacy te borgen en te beschermen is zijn er gedragsregels voor medewerkers opgesteld. Van iedere medewerker wordt verwacht dat men volgens de richtlijnen die in dit reglement zijn beschreven werkt.

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt o.a. voor:

versterking en uitbreiding van privacy rechten;
meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

Ons Kindbureau bereidt zich voor en is goed op weg

Al onze kindcentra gaan bewust en respectvol om met de gegevens over uw kind(eren) en van u. Graag informeren wij u dat Ons Kindbureau zich op dit moment aan het voorbereiden is op de invoering van deze Wet.

Wij laten ons hierin begeleiden door een externe functionaris (Data Protection Officer) om dit process zorgvuldig te doorlopen. Op 25 mei zullen wij nog niet geheel AVG proof zijn. Het streven is om dit op korte termijn te realiseren zodat u er vanuit kunt dat wij zorgvuldig met uw gegevens om gaan.