Wij starten in Vlijmen in Kindcentrum de Vlechter!

13-04-2018

Dit gaat kindcentrum De Vlechter uw kind(eren) bieden!

Een plek in de buurt waar alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar welkom zijn. Van ’s ochtends vroeg tot aan het avondeten, waar zij kunnen spelen, sporten, chillen en waar zij ook onderwijs krijgen. Een veilige plek met vertrouwde volwassenen, waar kinderen zich thuis en welkom voelen, ook als hun ouders aan het werk zijn. Een plek waar ieder kind gezien, begrepen en gekoesterd wordt, waar een kind zich kan ontwikkelen en zijn talenten ontdekt worden. Een omgeving waar volwassenen antwoord geven op zijn vragen en tegemoetkomen aan zijn behoeften. Op maat, passend bij ieder kind. Vanuit een doorgaande lijn!

Wij kunnen u mededelen dat dit gerealiseerd gaat worden! Ons Kindbureau en het bestuur van De Vlechter zijn overeengekomen dat wij gaan samenwerken met elkaar in kindcentrum De Vlechter

Ons Kindbureau gaat in het nieuwe schooljaar 2018/2019 van start met kinderopvang van 0-13 jaar. Hiervoor wordt de ruimte die nu bestemd is voor opvang aangepast zodat er ook slaapgelegenheid voor de kleintjes beschikbaar is. Er zijn inmiddels al een aantal ouders die aangegeven hebben belangstelling te hebben in opvang op kindcentrum De Vlechter.

Ons Kindbureau gaat een aanbod neerzetten voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang en opvang voor 4-13 jarigen (voorschool, naschools en vakantieopvang) Ook flexibele opvang is mogelijk.

Vanaf het moment na de meivakantie tot de zomervakantie gaat Ons Kindbureau in samenwerking met het onderwijsteam van De Vlechter ook de voor en naschoolse opvang verzorgen voor de kinderen die tot op heden hier ook gebruik van maken op ma, di en do. Nieuwe kinderen voor de voor en naschoolse opvang zijn nu al van harte welkom. Uw kind hoeft dan niet voor de opvang naar een andere locatie van een andere kinderopvangaanbieder.

Indien u belangstelling heeft voor opvang dan kunt u aangeven bij de medewerkers van    plaatsing & planning (Marjolein van der Veen en Anja Haneveer) via info@onskindbureau.nl  of telefonisch;073 851 1158.