Contact met ouders

Binnen de Tienzclub gelden verschillende afspraken, (leef)regels en omgangsvormen. Deze worden besproken in de tienervergaderingen. De tieners zijn samen met de pedagogisch medewerkers...

Waar kan ik mijn tiener aanmelden?

Maakt al gebruik van BSO op een van de kindcentra locaties in de Groote Wielen wijk? Via deze website kunt u eenvoudig uw kind aanmelden voor de Tienzclub. Klik op deze link om uw kind over te...

De basis voor een zelfstandige tiener

De Tienzclub is er voor (bijna) zelfstandige tieners. Wij vinden het van belang dat tieners de ruimte, mogelijkheden en basis krijgen om zichzelf te leren kennen, omgaan met verantwoordelijkheden en...

Voedingsbeleid

Wij vinden het van belang dat kinderen leren om te gaan met een gezonde levensstijl. We volgen hierin de adviezen van het voedingscentrum. Daarnaast laten we de kinderen ervaren en hoe het is om voor...

Hoe ziet het aanbod op de Tienzclub eruit?

Tieners zitten het grootste deel van de dag in een schoolse omgeving. In de middagen biedt de TIENZCLUB hen een uitvalbasis waar wordt ingespeeld op hun behoeftes en interesses. Er worden structurele...

Hoe gaat mijn kind naar de Tienzclub?

Tieners mogen zelfstandig, vanuit school, naar de TIEZCLUB komen. De pedagogisch medewerker vangt de tieners op de hoek van de straat op en bij binnenkomst melden zij zich bij de pedagogisch...

Waar staat de Tienzclub voor?

Ons pedagogisch hoofddoel is dat tieners zich kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige mensen met voldoende vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, die hun eigen talenten onderkennen en...