Zwemlessen

ZWEMDIPLOMA VIA DE BSO

Het realiseren van een zwemdiploma is vaak duur en kost veel tijd (brengen, wachten, halen). Ons Kindbureau zorgt ervoor dat de kinderen in het verlengde van de schooltijd zwemlessen krijgen. Via de BSO Groote Wielen, Wittering.nl, Sprong en De Hoven wordt alles geregeld, van vervoer tot en met het omkleden en het regelen van zwemlessen in samenwerking met Combibad Kwekkelstijn.

Er wordt lesgegeven in kleine groepen leeftijd vanaf 4,5 jaar (maximaal 10 kinderen, maar bij voorkeur 6 tot 8 kinderen per groep). Als kinderen al een goede zwemvaardigheid hebben, kunnen de groepjes wat groter worden. Insteek is dat kinderen 45 tot 50 minuten zwemles hebben van gecertificeerde instructeurs werkzaam bij Combibad Kwekkelstijn. Tijdens het vervoer van en naar het zwembad worden de kinderen begeleid door een pedagogisch medewerker van de BSO.


Gewoon duiken is er niet meer bij; alle zwemslagen worden begonnen met een echte startduik. Ook worden nog vaardigheden aangeleerd als bordjes opduiken, zwemmen met een polobal.Uw kind zwemt in de regel éénmaal per week (exclusief vakantieperiodes) 45 minuten. Het voordeel van ééns per week zwemmen is dat de praktische belasting minimaal is. Mogelijk nadeel is, dat er maar ca. 39 lessen in een jaar gaan, dus het psychologische effect kan zijn, dat ouders c.q. verzorgers denken dat het wel erg lang duurt. Zwembad Kwekkelstijn benadrukt nogmaals dat het behalen van het A-diploma veel vergt van het jonge kind en tenminste gemiddeld 60-70 lessen vraagt. Praktisch betekent dit veelal 1,5 tot 2 jaar.Omdat voor het A-diploma nu meer wordt gevraagd is de afstand tot de navolgende diploma’s verkleind.

Voor meer informatie: www.kwekkelstijn.com

Kosten:

  • De kosten bedragen €13,- per les voor de kinderen die maandag / donderdag  op de BSO zitten.
  • De kosten bedragen €14,50 per les voor de kinderen die maandag / donderdag niet op de BSO zitten maar wel op andere dagen naar de BSO gaan.         


Hier aanmelden

Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u contact opnemen met de coördinator:
Jolanda van de Ven
jvdven@kcdgw.nl