Aanmelden zwemles

Leeftijd: vanaf 4.5 jaar

50 min les & 10 min vrij zwemmen       

Kosten:

  • €13,- per les, voor kinderen die maandag/donderdag op de BSO van Ons Kindbureau zitten.
  • €14,50 per les, voor kinderen die op andere dagen de BSO van Ons Kindbureau bezoeken.

Facturatie vind per keer per maand plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kind komt in de reguliere opvang op de volgende dagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben nog geen klant bij Ons Kindbureau en machtig hierbij de kosten van de zwemlessen van het volgende rekeningnummer af te schrijven:

 

 

 

Nb. Uiteraard worden de kosten alleen afgeschreven als uw zoon of dochter ook daadwerkelijk kan deelnemen aan de zwemlessen.

Deze kosten worden los van de opvang kosten geïncasseerd.


Zwemdiploma via de BSO

Het realiseren van een zwemdiploma is vaak duur en kost veel tijd (brengen, wachten, halen). Ons Kindbureau  zorgt ervoor dat de kinderen in het verlengde van de schooltijd zwemlessen krijgen. Via de BSO Groote Wielen, Wittering.nl, Sprong en De Hoven wordt alles geregeld, van vervoer tot en met het omkleden en het regelen van zwemlessen in samenwerking met Combibad Kwekkelstijn.

Er  [zwemles 01] wordt lesgegeven in kleine groepen leeftijd vanaf 4 jaar (maximaal 10 kinderen, maar bij voorkeur 6 tot 8 kinderen per groep). Als kinderen al een goede zwemvaardigheid hebben, kunnen de groepjes wat groter worden. Insteek is dat kinderen 45 tot 50 minuten zwemles hebben van gecertificeerde instructeurs werkzaam bij Combibad Kwekkelstijn. Tijdens het vervoer van en naar het zwembad worden de kinderen begeleid door een pedagogisch medewerker van de BSO.


Gewoon duiken is er niet meer bij; alle zwemslagen worden begonnen met een echte startduik. Ook worden nog vaardigheden aangeleerd als bordjes opduiken, zwemmen met een polobal.Uw kind zwemt in de regel éénmaal per week (exclusief vakantieperiodes) 45 minuten. Het voordeel van ééns per week zwemmen is dat de praktische belasting minimaal is. Mogelijk nadeel is, dat er maar ca. 39 lessen in een jaar gaan, dus het psychologische effect kan zijn, dat ouders c.q. verzorgers denken dat het wel erg lang duurt. Zwembad Kwekkelstijn benadrukt nogmaals dat het behalen van het A-diploma veel vergt van het jonge kind en tenminste gemiddeld 60-70 lessen vraagt. Praktisch betekent dit veelal 1,5 tot 2 jaar.Omdat voor het A-diploma nu meer wordt gevraagd is de afstand tot de navolgende diploma’s verkleind.

Voor meer informatie: www.kwekkelstijn.com

Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u contact opnemen met de coördinator:

Jolanda van de Ven
jvdven@kcdgw.nl