De Vlechter

Constantijn Huijgensstraat 1         
5251LW Vlijmen                                       
073 51 84 344         
www.kcdevlechter.nl 
info@kcdevlechter.nl

Schooleider:                               
Dominque Habraken                                    Manager kinderopvang:
Lia van Nieuwenhuijzen

 

LRK  dagopvang: 303104016

Laatste GGD rapportage dagopvang

LRK BSO: 151800960

Laatste GGD rapportage BSO                     

Onze locatie

De Vlechter

"Samenbrengen, Samen Leren"

Hier staan wij onvoorwaardelijk voor. In samenwerking met de ouders halen we het beste in ieder kind naar boven. Dit doen we in een betekenisvolle, uitdagende omgeving waarin we van elkaar en met elkaar leren. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school en de opvang gaan en zich veilig voelen. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. KC De Vlechter geeft haar leerlingen de ruimte om zich optimaal te ontplooien in een prettige, positieve en veilige leeromgeving. Op die manier ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden en de juiste houding om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Verantwoordelijkheid nemen, samen leren, respectvolle omgang en zelfstandig werken zijn onze kernwaarden.

Kindcentrum De Vlechter:

-      Is een gastvrij centrum met respect voor elkaar;

-      Biedt een uitdagende leeromgeving waarin we samen leren;

-      Sluit aan op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind;

-      Sluit aan bij de verschillende leer en ontwikkelingsstijlen van kinderen;

-      Leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen;

-      Besteedt extra aandacht aan gezond leven, bewegen, natuur en cultuur.

Tekst hier