Inzet pedagogisch personeel

Bij de kindcentra van Ons Kindbureau werken vaste pedagogisch medewerkers samen met flexwerkers.

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich veilig voelt en zich kan hechten, staat er een vast team van (maximaal) drie à vier pedagogisch medewerkers op een groep. We streven bij de samenstelling van zo’n team naar een mix van mbo en hbo geschoolde medewerkers. Ook letten we op een goede verdeling van leeftijd, ervaring en specifieke deskundigheid zoals EHBO en creativiteit.

Al onze pedagogisch medewerkers hebben minimaal een mbo-opleiding conform CAO-eisen. Wij hechten aan de ontwikkeling van onze medewerkers, die dan ook regelmatig bij- en nascholingen volgen zoals Interactie vaardigheden, Pikler, VVE training. Met behulp van Video interactie en een pedagogisch coach wordt continue gewerkt aan het verbeteren van het pedagogisch handelen op de groepen.
 

Flexibel inzetbaar

Elk kindcentrum kan gebruikmaken van de eigen medewerkers die flexibel inzetbaar zijn van Ons Kindbureau, bestaande uit ervaren pedagogisch medewerkers maar ook uit mbo en hbo studenten die een relevante opleiding volgen. Bij de inzet van flexibele medewerkers is het uitgangspunt dat er altijd een vertrouwde (vaste) pedagogisch medewerker aanwezig is, die de kinderen en de ouders goed kent.
 

Stagiaires

Omdat Ons Kindbureau belang hecht aan de scholing van kwalitatief en professioneel personeel, bieden de diverse kindcentra ook leerplekken aan mbo en hbo studenten. Het kan dan ook voorkomen dat er een stagiair op een groep aanwezig is, vanzelfsprekend naast de vaste pedagogisch medewerkers.