Wat maakt ons bijzonder

Ons Kindbureau verbindt opvang met onderwijs. Daarin gaan we verder dan enkel het aanbieden van dagopvang, peuterarrangementen en buitenschoolse opvang (BSO). De samenwerking tussen Ons Kindbureau en het onderwijs binnen een kindcentrum is dermate nauw, dat de visie en kernwaarden naadloos zijn geïntegreerd in de aanpak van het onderwijs en van de dag- of buitenschoolse opvang. We zijn één kindcentrum.
 

Continuïteit en bekendheid

We denken vanuit het kindbelang: spelen en leren moeten bij elkaar aansluiten. Peuters gaan vaak al enige tijd maar het kindcentrum. Zij zijn gewend aan de plek, maar ook aan de daar geldende regels. Voor hen is de overgang naar de kleutergroep minder groot wanneer ze in hun vertrouwde gebouw blijven. Voor schoolgaande kinderen is het ook fijn dat ze na school niet te maken krijgen met andere regels, of moeten pendelen naar een andere locatie. De vertrouwdheid en continuïteit worden door zowel kinderen als ouders als zeer prettig ervaren.
 

Eén aanspreekpunt voor ouders / Met één inschrijving is alles geregeld

Wat Ons Kindbureau uniek maakt, is de mate waarin ouders en onderwijs worden ontzorgd. Ouders van kinderen van 0 tot 13 jaar hebben één enkel aanmeldpunt. Of het nu gaat om aanmelding voor dagopvang, school of BSO: zij schrijven hun kind(eren) in bij Ons Kindbureau.
Het onderwijs is minder tijd kwijt aan administratief werk, omdat dit door Ons Kindbureau wordt overgenomen.

Wij informeren ouders bovendien over de pedagogisch didactische concepten van de kindcentra in De Groote Wielen en kunnen, indien gewenst, een onafhankelijk advies uitbrengen bij de keuze tussen verschillende centra.
 

Blijvend leren

Vanzelfsprekend investeert Ons Kindbureau ook in de professionaliteit en continue ontwikkeling van haar pedagogisch medewerkers, door het aanbieden van na- en bijscholingen. Meer over onze medewerkers leest u bij inzet pedagogisch personeel.
 

Kennismaken

Wilt u meer weten over wat Ons Kindbureau voor u kan betekenen en/of kennismaken met (een van) onze kindcentra? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen u graag verder.