Tarieven

Aanbod en prijzen Ons Kindbureau 2018 (voor Campus aan De Lanen, KC De Vlechter en BSO de Springplank -zie onderaan deze bladzijde)


Aanbod dagopvang 0-4 jaar 52 weken:
52 weken per jaar open, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen met een minimum van 2 dagdelen per week.


Hele dag 7.30 tot 18.30 11 uur € 7,45 per uur
Verlengde ochtend 7.30 tot 14.30 7 uur € 7,95 per uur
Ochtend: 7.30 tot 13.00 5,5 uur € 7,95 per uur
Middag: 13.00 tot 18.30 5,5 uur € 7,95 per uur
Extra opvang zie procedure extra opvang € 7.45 per uur
Flexibele opvang hele dagen even-oneven weken € 7,95 per uur
Flexibele opvang halve dagen even-oneven weken € 8,45 per uur

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 46 weken:
46 weken per jaar open, met uitzondering van 2 weken kerstvakantie en de middelste 4 weken van de zomervakantie, de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar.
Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen met een minimum van 2 dagdelen per week.


Hele dag 7.30 tot 18.30 11 uur € 7,75 per uur
Verlengde ochtend 7.30 tot 14.30 7 uur € 8,25 per uur
Ochtend: 7.30 tot 13.00 5,5 uur € 8,25 per uur
Middag: 13.00 tot 18.30 5,5 uur € 8,25 per uur
Extra opvang zie procedure extra opvang € 7,45 per uur
Flexibele opvang even-oneven weken € 8,25 per uur,
Flexibele opvang halve dagen even-oneven weken € 8,92 per uur

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 40 weken:
Voor de 40 schoolweken met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar.
Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen met een minimum van 2 dagdelen per week.


Hele dag 7.30 tot 18.30 11 uur € 7,95 per uur
Verlengde ochtend 7.30 tot 14.30 7 uur € 8,45 per uur
Ochtend: 7.30 tot 13.00 5,5 uur € 8,45 per uur
Middag: 13.00 tot 18.30 5,5 uur € 8,45 per uur
Extra opvang zie procedure extra opvang € 7,45 per uur
Flexibele opvang even-oneven weken € 8,45 per uur,
Flexibele opvang halve dagen even-oneven weken € 9,12 per uur

Bij een contract van 46 weken of 40 weken kunnen de vastgestelde vakantieweken niet geruild worden, het is wel mogelijk een van deze weken als extra opvang in te kopen.

Aanbod Peuterarrangement 2,5-4 jaar 40 weken:
Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden in een combinatie van 2 dagdelen van 3,5 uur (ochtenden of middagen). Tijden worden per kindcentrum vastgesteld.
2 dagdelen 3,5 uur € 7,45 per uur

Aanbod buitenschoolse opvang 4-13 jaar 40 weken,:
Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden per dagdeel met een minimum van 1 dagdeel per week.
Voorschoolse opvang: 7.30 tot 8.30 1 uur € 6,95 per uur
Naschoolse opvang, lange middag 14.00-tot 18.30 4,5 uur € 6,95 per uur
Naschoolse opvang, korte middag 14.00-tot 17.00 3 uur € 7,45 per uur
Extra opvang zie procedure extra opvang € 6,95 per uur
Flexibele opvang lange middag/vso even-oneven weken € 7,45 per uur
Flexibele opvang korte middag even-oneven weken € 7,95 per uur

Aanbod vakantie opvang 4-13 jaar 12 weken
Voor de 12 vakantieweken met uitzondering van de feestdagen. Dit kan afgenomen worden voor hele dagen of verlengde ochtenden (i.v.m activiteiten geen halve dagopvang mogelijk) en hiervoor is geen minimum per kalenderjaar.

Hele dag: 7.30-18.30 11 uur € 7,45 per uur
Verlengde ochtend: 7.30-14.30 7 uur € 7,45 per uur
Extra opvang zie procedure extra opvang € 7,45 per uur

Deze dagen worden 8 tot 6 weken voor een schoolvakantie digitaal vastgelegd m.b.v. het standaardformulier vakantieopvang BSO. De vakantieopvang wordt voor het hele jaar per maand gemiddeld en gefactureerd. Er vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagen.
 

KC de Vlechter Vlijmen;  Dagopvang 0-4 jaar € 7,45 per uur                                                                                                             Voorschoolse opvang € 6.95 per uur                                                                                                         Naschoolse opvang 15.00-18.30 uur € 6.95 per uur                                                                               Naschoolse opvang 15.00-17.00 uur € 7.45 per uur

KC de Springplank - VSO en BSO  Voorschoolse opvang € 6.95 per uur                                                                                                         Naschoolse opvang 14.00-17.30/18.00 uur € 6.95 per uur                                                                               

KC Campus aan De Lanen Dagopvang 0-4 jaar 7.30-18.30 uur € 7,45 per uur                                                                                   Dagopvang 0-4 jaar 7.30-17.00 uur € 8,45 per uur  (40 weken)                                                             Voorschoolse opvang € 6.95 per uur                                                                                                         Naschoolse opvang 14.00-18.30 uur € 6.95 per uur                                                                               Naschoolse opvang 14.00-17.00 uur € 7.45 per uur

 

U kunt hier klikken om uit te rekenen wat de kinderopvang u zou kunnen kosten!