De Hoven

Allegroweg 2
5245 AH Rosmalen
Onderwijs 073-8511120 
Opvang 073-8511140
www.kcdehoven.nl
info@kcdehoven.nl


Manager 0-6: Magreet Deliën


Manager 6-12:    Jerney Rengelink, jerneyrengelink@kcdehoven.nl
Directeur: Bettine Bakker, directie@kcdehoven.nl

LRKP Dagopvang De Hoven: 211313300
LRKP BSO De Hoven: 612219045

Laatste GGD rapportage Dagopvang

Laatste GGD rapportage BSO

Onze locatie

De Hoven

Missie / visie

Op kindcentrum de Hoven werkt een team van professionals samen aan de doorgaande lijn voor kinderen van 0 – 13 jaar.

Het bevorderen van het welbevinden en de betrokkenheid bij alle kinderen staat hierbij voorop om vanuit deze sterke basis competenties te ontwikkelen.