De Groote Wielen

Deltalaan 140
5247JT Rosmalen
073 850 7710
info@kcdgw.nl
www.kcdgw.nl


Manager: Jessica van Herwaarden

jvherwaarden@onskindbureau.nl

LRK BSO De Groote Wielen: 308860457

Laatste GGD rapportage 

 

 

Onze locatie

De Groote Wielen

Missie / visie

Bij BSO de Groote Wielen bieden we in een open sfeer een veilige omgeving, waarin kinderen samen met de pedagogisch medewerkers een invulling geven aan hun vrije tijd.

We willen samen met basisschool De Groote Wielen een doorgaande lijn in spelen en leren bieden, waarbij de afspraken die we gemaakt hebben in het teken staan van respect en zelfstandigheid. Voor ons is het een uitdaging om het welbevinden van het individuele kind te laten samenvloeien met het welbevinden van de hele groep en hierover de communicatie aan te gaan met onze partners in opvoeding; de ouders en de leerkrachten.

Het pedagogisch hoofddoel is dat de kinderen zich uiteindelijk zullen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige mensen met voldoende zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, die hun eigen talenten onderkennen en benutten. 

Kinderen en ouders ervaren een positieve pedagogische grondhouding bij alle medewerkers van school en de buitenschoolse opvang.