Wittering.nl

Deltalaan 140
5247JT Rosmalen
073 850 7750
info@wittering.nl
www.wittering.nl


Directeur: Karin van Zutphen, directie@wittering.nl
Regiseur : Simone Heise 

 sheise@onskindbureau.nl 

LRK BSO Wittering.nl: 248371459

 

Laatste GGD rapportage

Onze locatie

Wittering.nl

We zijn gevestigd in het mooie multifunctionele Windkracht 5 gebouw, in de wijk De Groote Wielen te Rosmalen. We werken nauw samen met de daarin gevestigde basisschool Wittering.nl en basisschool De Groote Wielen en natuurlijk de verbonden BSO's.

Kinderen krijgen de ruimte om zelf te ontdekken, keuzes te maken en vaardigheden eigen te maken.

 

 

 

 

 

 

Wittering.nl heeft een nieuwe visie op leren en ontwikkelen. De ontwikkeling van het kind staat centraal en we laten ons sturen door de tien waarden die als fundament onder het concept liggen. 

Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen. Je leert beter door het mee te maken, door het te zien en te voelen, door je zintuigen optimaal te benutten. Door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!

Door het creëren van een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar zijn de kinderen bekend met het team, de kinderen en de ruimtes om hen heen. Dit zorgt er mede voor dat de kinderen op een zo fijn mogelijke manier overvliegen naar een volgende groep/unit. We zijn ons goed bewust van het feit dat ouders hun dierbaarste bezit aan ons toevertrouwen. Daarom ben je bij ons altijd welkom. Zowel in de dagopvang als het onderwijs krijg je de ruimte om aanwezig te zijn en te blijven, wanneer dit bijdraagt aan de geborgenheid van het kind. Welkom op Wittering.nl.

 

We bieden:

Dagopvang 0 - 4 jaar
Peuterarrangement 2,5 - 4 jaar
Buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar
Basisonderwijs 4 - 13 jaar

 

Ben je nieuwsgierig geworden. Kijk dan voor meer informatie op www.wittering.nl