Wittering.nl

Deltalaan 140
5247JT Rosmalen
073 850 7750
info@wittering.nl
www.wittering.nl


Directeur: Karin van Zutphen, directie@wittering.nl
Regiseur : Simone Heise 

 sheise@onskindbureau.nl 

LRKP BSO Wittering.nl: 248371459

 

Laatste GGD rapportage

Onze locatie

Wittering.nl

Missie / visie

Wittering.nl heeft een nieuwe visie op leren. Het leren is hier anders georganiseerd, de school biedt veel verschillende leerbronnen en vraagt een actieve opstelling van de kinderen (en ouders).

De kinderen kunnen vaak zelf kiezen wat ze doen om hun doel te bereiken, hoe ze het doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen. In Wittering.nl gaan de kinderen zelf op zoek naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden. Daardoor ontwikkelen zij zich via een ander pad, in eigen tempo en ‘leren zij het leven’!