De Sprong

Laaghemaal 46
5247NP Rosmalen
073 851 1160
www.kcdesprong.nl
info@kcdesprong.nl


Manager 0-13 Kinderopvang & BSO: Femke van der Starre

fvdstarre@onskindbureau.nl


Manager onderwijsinhoud en organisatie: Marijke van Ek, marijke@kcdesprong.nl


Directeur KC: Saskia van de Sandt

directie@kcdesprong.nl

LRK Dagopvang de Sprong: 772797705
LRK BSO de Sprong: 220712050

Laatste GGD rapportage Dagopvang

Laatste GGD rapportage BSO

Onze locatie

De Sprong

Missie / visie

Kindcentrum (Kc) de Sprong is een kleinschalig kindcentrum waar kinderen worden gestimuleerd hun talenten te benutten en de grenzen van hun mogelijkheden te verkennen.


Kc de Sprong biedt een veilige speel-leeromgeving gericht op kinderen van 0-13 jaar. Alle medewerkers bieden een taalrijke en stimulerende omgeving voor kinderen. De Sprong ziet zich als het bruisend hart van waaruit de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en richting gegeven.


Kc de Sprong werkt in de praktijk als één organisatie met één aansturing en één missie en visie en één doorgaande lijn met één team van professionals.